hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
9207100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 通过电产生或扩大声音的键盘乐器(手风琴除外)〔CIQ码:101:电子琴;102:电风琴;103:其他电声乐器〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.种类,3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS L 13 12% 100%
9207900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他通过电产生或扩大声音的含濒危物种成分的乐器〔CIQ码:301:电吉他;302:其他电声乐器〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.种类,3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS EF 0 12% 100%
9207900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他通过电产生或扩大声音的乐器〔CIQ码:301:电吉他;302:其他电声乐器〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.种类,3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS 13 12% 100%

时时计划聊天室