hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8435100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制酒、果汁等的压榨、轧碎机(包括制类似饮料用机器)〔CIQ码:999:包括制类似饮料用机器〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS A R 13 8% 30%
8435900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等),3.品牌,4.型号5.GTIN;6.CAS 千克 13 6% 30%

时时计划聊天室