hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8310000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 标志牌,铭牌,号码,字母等标志(贱金属制,品目9405的货品除外)〔CIQ码:999:贱金属制,品目9405的货品除外〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途(汽车用等),3.材质(不锈钢制、贱金属种类等),4.种类(标志、铭牌等),5.品牌6.GTIN;7.CAS 千克 13 9% 80%

时时计划聊天室