hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8307100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钢铁制软管,可有配件〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(钢铁制、其他贱金属制),3.种类(软管),4.品牌5.GTIN;6.CAS 千克 13 8% 35%
8307900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他贱金属软管,可有配件〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(钢铁制、其他贱金属制),3.种类(软管),4.品牌5.GTIN;6.CAS 千克 13 8% 35%

时时计划聊天室