hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7614100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的)〔CIQ码:999:非绝缘的〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(铝),3.种类(绞股线、缆、编带等),4.状态(非绝缘),5.带钢芯请注明6.GTIN;7.CAS 千克 A M 13 6% 20%
7614900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的)〔CIQ码:999:非绝缘的〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(铝),3.种类(绞股线、缆、编带等),4.状态(非绝缘),5.带钢芯请注明6.GTIN;7.CAS 千克 13 6% 20%

时时计划聊天室