hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7413000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(铜),3.种类(绞股线、缆、编带等),4.注明“非绝缘”,5.品牌,6.型号或牌号7.GTIN;8.CAS 千克 0 5% 14%

时时计划聊天室