hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7401000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 沉积铜(泥铜)〔CIQ码:999:泥铜〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(铜锍、沉积铜),3.成分含量(铜化合物的含量)4.GTIN;5.CAS 千克 9A M 0 2% 11%
7401000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铜锍〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质(铜锍、沉积铜),3.成分含量(铜化合物的含量)4.GTIN;5.CAS 千克 0 2% 11%

时时计划聊天室