hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7107000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 以贱金属为底的包银材料〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.基底材质(铜等)3.GTIN;4.CAS 千克 6 8% 50%

时时计划聊天室