hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6507000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物成分的帽类附件(指帽圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带)〔CIQ码:999:指帽圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质3.GTIN;4.CAS 千克 FE 0 10% 100%
6507000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他帽类附件(指帽圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带)〔CIQ码:999:指帽圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.材质3.GTIN;4.CAS 千克 13 10% 100%

时时计划聊天室