hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5302100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 生的或经沤制的大麻〔CIQ码:101:麻;102:麻纤维〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.加工程度(生的、沤制的)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PQ 9 6% 30%
5302900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻(包括废麻纱线及回收纤维)〔CIQ码:999:包括废麻纱线及回收纤维〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.加工程度(生的、沤制的),3.是否为短纤或废麻4.GTIN;5.CAS 千克 AB PQ 9 6% 30%

时时计划聊天室