hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3804000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液(妥尔油除外)〔CIQ码:999:妥尔油除外〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况2.GTIN;3.CAS 千克 9 0 6.5% 35%
3804000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐(妥尔油除外)〔CIQ码:999:妥尔油除外〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况2.GTIN;3.CAS 千克 0 6.5% 35%

时时计划聊天室