hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2817001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化锌〔CIQ码:101:矿物源性饲料添加剂;102:无检疫要求食品添加剂;301:需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.天然的请注明,4.成分含量5.GTIN;6.CAS 千克 A R 0 5% 40%
2817009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 过氧化锌〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途,3.天然的请注明,4.成分含量5.GTIN;6.CAS 千克 AB MN 0 5% 30%

时时计划聊天室