hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2816100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 过氧化镁〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量3.GTIN;4.CAS 千克 AB MN 0 5% 30%
2816100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氢氧化镁〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量3.GTIN;4.CAS 千克 0 5% 30%
2816400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锶或钡的氧化物、氢氧化物(及其过氧化物)〔CIQ码:301:氧化性物质;302:腐蚀性物质;303:其他化工产品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量3.GTIN;4.CAS 千克 0 5% 30%

时时计划聊天室