hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2806100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化氢(盐酸)〔CIQ码:301:腐蚀性物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求;302:属于危险化学品的食品添加剂;303:毒性气体,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量3.GTIN;4.CAS 千克 23AB MRNS 0 5% 80%
2806200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯磺酸〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量3.GTIN;4.CAS 千克 AB MN 0 5% 40%

时时计划聊天室