hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2522100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 生石灰〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况2.GTIN;3.CAS 千克 0 5% 80%
2522200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 熟石灰〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况2.GTIN;3.CAS 千克 0 5% 80%
2522300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 水硬石灰〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况2.GTIN;3.CAS 千克 0 5% 80%

时时计划聊天室