hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1704100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 口香糖(不论是否裹糖)〔CIQ码:102:凝胶口香糖;103:胶基口香糖〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.包装规格,4.品牌,5.品牌(中文及外文名称,无品牌请申报厂商)6.GTIN;7.CAS 千克 AB RS 13 12% 50%
1704900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)〔CIQ码:101:合成糖;107:胶基糖果;111:其他糖果;112:巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品;113:其他糖与糖果,巧克力与可可制品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.成分含量,3.包装规格,4.品牌,5.品牌(中文及外文名称,无品牌请申报厂商)6.GTIN;7.CAS 千克 AB RS 13 10% 50%

时时计划聊天室