hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1520000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 粗甘油,甘油水及甘油碱液〔CIQ码:301:无检疫要求食品添加剂;302:需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.甘油含量3.GTIN;4.CAS 千克 AB MRS 13 20% 50%

时时计划聊天室