hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1007100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用食用高粱 〔CIQ码:101:种用;102:食用、带壳;103:食用、去壳〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途(食用),3.是否种用,4.包装规格5.GTIN;6.CAS 千克 7AB PNQ 0 0 0
1007900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他食用高粱 〔CIQ码:101:饲用;102:食用、带壳;103:食用、去壳〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.用途(食用),3.是否种用,4.包装规格5.GTIN;6.CAS 千克 7AB PRQS 0 2% 8%

时时计划聊天室