hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1004100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用燕麦〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用3.GTIN;4.CAS 千克 AB PQ 0 0 0
1004900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他燕麦〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否种用3.GTIN;4.CAS 千克 AB PRQ 0 2% 8%

时时计划聊天室