hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0707000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜〔CIQ码:999〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.制作或保存方法(鲜、冷)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PRQS 0 13% 70%

时时计划聊天室